Hoog verbruik


Hoog verbruik

Bijna alle stadsverwarmingsinstallaties hebben een hoog verbruik.

Hoog verbruik wie is de schuldige? De stadsverwarming leverancier? Nee helaas voor u is de leverancier van uw stadsverwarming niet de schuldige in dit verhaal. De leverancier is slechts verantwoordelijk voor de leidingen die uw woning binnenkomen en de bijbehorende stadsverwarmingsunit.

Hoog verbruikAan de uitgaande zijde van de stadsverwarmingsunit zijn 2 afsluiters aangebracht (aanvoer en retour) Na deze afsluiters begint de zogenaamde binneninstallatie. De binneninstallatie is uw eigen bezit.

Als we de aanvoer en de retour van de stadsverwarming aan elkaar zouden koppelen dan hebben we een zeer hoge doorstroom gemeten in liters per minuut. Het verbruik van de stadsverwarming zou dan nog meevallen omdat u betaald voor het aantal gigajoule dat u verbruikt.

Ander wordt het wanneer we de stadsverwarming vrij zouden laten circuleren over een volledig open binneninstallatie. Onder volledig open binneninstallatie wordt verstaan? Een niet ingeregelde binneninstallatie.  De binneninstallatie kan bestaan uit radiatoren, vloerverwarming of een combinatie van beiden.

De binneninstallatie zorgt voor warmteafgifte en dus verbruik gemeten in GJ. In het geval van radiatoren is het dan zo dat alle radiatoren van onder tot boven gloeiend heet zullen worden waardoor deze geen convectie meer creëren. Omdat er geen convectie plaats vind is de radiator wel lekker warm maar de ruimte rondom de radiator, verder dan +- een meter blijft koud. Per saldo heeft u dan meer verbruik om de ruimte op temperatuur te krijgen.

In het geval van een vloerverwarmingsinstallatie zal er te veel warmte toetreden in de verdeler. De aanvoervoeler van de vloerverwarmingsverdeler zal dan constant ingrijpen en de toevoer blokkeren tot de temperatuur in de verdeler weer voldoende is gezakt waarna de cyclus zich herhaalt.

Gevolg hiervan is een hoger verbruik omdat er heet water in de vloer komt, koud water, heet water, koud water enz. Na verloop van tijd zal door het vele reageren de aanvoervoeler gaan slijten en te laat reageren. De te hoge temperatuur in de verdeler schakelt de pomp uit omdat de maximaalbeveiliging ingrijpt. Gebeurd dit niet dan bestaat er een kans dat de vloer beschadigd raakt.

In beide situaties wordt het uiteindelijk wel warm, maar u betaald te veel.

Het is dus zaak dat de binneninstallatie zo wordt gemaakt dat er zo weinig mogelijk water doorheen stroomt met een zo hoog mogelijke warmteafgifte. En hier gaat het mis.

U heeft een nieuwbouwwoning met radiatoren/convectoren? De binneninstallatie is opgeleverd en u denkt er warmpjes en voordelig bij te zitten. Maar na een wintertje stoken blijkt dat u moet bijbetalen, niet extreem veel maar toch.

In de nieuwbouw mag men er van uit gaan dat de binneninstallatie goed is berekend en dat de voorinstelbare radiatorkranen op de juiste stand zijn ingesteld. Vaak is dit ook zo maar het probleem zit hem er in dat dit op de tekenkamer wordt berekend, met de leidinglengte en het aantal koppelingen dat men denkt te moeten gebruiken.

In de praktijk is het zo dat men tijdens de bouw niet zo nauw kijkt op een metertje meer of minder leiding en een koppeling meer of minder, met als gevolg een probleem in de installatie. De installatie wordt niet individueel beproefd en dus is uw verbruik te hoog omdat de radiatoren te heet worden of te koud blijven. In beide gevallen moet u langer doorstoken om de temperatuur in uw woning comfortabel te krijgen.

Dagelijks hebben wij te maken met installaties die te veel verbruiken of het nou gaat om nieuwe of oude installatie bijna overal valt te besparen.-

Neem voor meer informatie contact met ons op. Bel 036-5296721

Ruggiero.nl